Om bolaget:

Origa Care AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan den 25 oktober 2018 äger 13 vårdfastigheter i Finland via dotterbolag. Fastigheterna är belägna i tillväxtregioner, majoriteten återfinns i södra Finland. Fastigheterna är moderna, de är uppförda mellan år 2015 och 2017. Totalt består fastigheterna av 14 345 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Fastigheterna är fullt uthyrda och 80% av hyresintäkterna kommer från marknadsledande vårdbolag som Espri Care, Attendo och Mehiläinen. Vid tidpunkten för förvärvet var den viktade genomsnittliga hyrestiden 11,4 år. Origa Care AB förvaltas av Pareto Business Management AB.

Bolagets vd är Robin Englén.

Utdelning:

På årsstämman den 5 april 2019 beslutades det om att utdelning ska ske med ett belopp om 0,8 EUR per aktie och att utbetalning ska ske vid fyra olika tillfällen innan nästa årsstämma med ett belopp om 0,2 EUR per aktie per tillfälle. Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara 9 april 2019, 28 juni 2019, 30 september 2019 och 30 december 2019 med förväntade utbetalningsdagar 16 april 2019, 5 juli 2019, 7 oktober 2019 och 9 januari 2019.

Origa Care AB (publ)

Bolaget och koncernstrukturen:

Bolaget och koncernstrukturen

Bolagsstyrning:

Vd har det övergripande ansvaret för bolagsförvaltningen som sköts av Pareto Business Management AB, ett dotterbolag till Pareto Securities AS.

Pareto Business Management AB är specialiserade inom bolagsförvaltning och har idag drygt 30 anställda.

Robin Englén, VD
Utbildning: M.Sc i företagsekonomi från Stockholms universitet
Tidigare arbetslivserfarenhet: Vd för Djurgårdsstadens Fastigheter AB och revisor Deloitte AB.

Styrelse:

Origas styrelse består idag av Klemens Ganslandt, Josephine Björkman och Stefan De Geer.
Styrelsens ordförande är Klemens Ganslandt.

Revisor:

Bolagets revisor är Deloitte AB med Malin Lüning som huvudansvarig revisor.

Kontakt:

Origa Care AB (publ)
Org. nr 559170-6030
c/o Pareto Business Management AB
Box 7415
103 91 Stockholm
Sverige

Sara Williamson, IR-kontakt
Tel: + 46 (0)8 402 53 94
E-post: sara.williamson@paretosec.com

Rapporter

Behandling av personuppgifter: