Om oss

Fibernät i Mellansverige AB äger sedan juni 2017 fem fibernät i Eskilstuna, Strängnäs, Salem, Haninge och Södertälje, som förser ca 10 000 hushåll i Mälardalen med internetuppkoppling. Fibernät i Mellansverige AB hyr ut näten i sin helhet till Stadsnätsbolaget Sverige AB, som även kommer att driva och underhålla näten. Fibernät i Mellansverige AB förvaltas av Pareto Business Management AB.

Bolagets VD är Oskar Wigsén och det förvaltas av Pareto Business Management AB.

Bolaget och koncernstrukturen

Bolaget och koncernstrukturen

Bolagsstyrning

VD har det övergripande ansvaret för bolagsförvaltningen som sköts av Pareto Business Management, ett dotterbolag till Pareto Securities.

Pareto Business Management är specialiserade inom bolagsförvaltning och är idag drygt 30 anställda.

Styrelse och revisor

Styrelse: Sven I Hegstad (ordförande) samt Ola Norberg (ledamot) samt Mikael Holmström (ledamot)

Revisor: Fredric Hävrén
Ernst & Young AB revisionsbolag med revisor Fredric Hävrén.

Oskar Wigsén, VD

Utbildning: B.Sc i Business Administration, Stockholms universitet, Stockholm och M.Sc i Real estate and Construction Management, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Business Manager i Bonäsudden Holding AB (publ), Bråviken Logistik AB (publ) och Sydsvenska Hem AB (publ).

Fibernät i Mellansverige AB

Kontakt:

Fibernät i Mellansverige AB (publ)
Org. nr 559104-6676
c/o Pareto Business Management AB
Box 7415
103 91 Stockholm
Sverige

Sara Williamson, IR-kontakt
Tel: + 46 (0)8 402 53 94
E-post: sara.williamson@paretosec.com

Senaste nyheter

Finansiell kalender

  • 2019-08-30 Halvårsrapport 2019
  • 2020-03-12 Bokslutskommuniké

Rapporter

Behandling av personuppgifter: